0503-310 50

info@hyband.se

Nyheter

Företaget med den stora flexibiliteten

Egen produktion av

hydraulcylindrar och bandtransportörer.

 

VERKSAMHETSPOLICY

JKB Hyband AB skall vara ett av de ledande företagen i branschen.

Kvalitativa och miljömässigt bästa lösningar för kunden eftersträvas.

ƒDetta sker genom:

I rätt ögonblick leverera produkter som motsvarar kundens krav och förväntningar

Miljöanpassad produktutveckling

Engagerade och välutbildade medarbetare med en positiv syn på utveckling

Ett bra och givande samarbete med leverantörerna

Ständig förbättring av verksamheten och efterföljande av lagar och andra krav som utgör miniminivån

 

Hjo 2014-03-08

Jonathan Brunér